Tarieven

Particulieren 
Tarieven voor particulieren:

  • Een intakegesprek en consulten: 89 euro (50 minuten)
  • Diagnostiek wordt op maat aangeboden, standaard 89 euro
  • Relatietherapiesessies: 135 euro (75 minuten)
  • Coachingsessies: 135 euro (75 minuten, excl. 21% btw) waarbij uitgebreidere oefeningen gedaan worden.

Beschikt u over een beperkt inkomen (tot 25% boven het minimumloon) dan komt u in aanmerking voor het speciale kortingstarief van 70 euro per sessie.

Voor sessies in de avonduren (vanaf 18.00 uur) komt er 15 euro bovenop het reguliere tarief.

ZZP’ers
Het tarief voor zzp-ers is 89 euro per consult excl. btw (21%). 

Organisaties
Het zakelijke tarief is 120 euro per consult excl. btw (21%).

Afzeggen van afspraken
Als u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch kenbaar maakt. Als u minder dan 24 uur van tevoren afbelt, wordt het uurtarief in rekening gebracht. U kunt afspraken per telefoon (06-5783 5683, eventueel inspreken op de voicemail) afzeggen.

Vergoeding vanuit zorgverzekering
Mijn begeleiding wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar soms wel vanuit uw aanvullende verzekering. Tegenwoordig is vergoeding van psychologische begeleiding vanuit de basisverzekering sowieso beperkt tot bepaalde diagnoses. Uitgesloten van vergoeding zijn in elk geval relatietherapie, begeleiding bij rouwverwerking en werkgerelateerde problematiek zoals overspanning/burn-out. Ook wordt, indien u wel voor vergoeding in aanmerking komt, eerst uw eigen risico (minimaal 385 euro in 2017) aangesproken. Tevens kan de zorgverzekeraar informatie eisen over gestelde diagnoses, iets wat in mijn praktijk niet aan de orde is.

Therapie wordt veelal vanuit uw aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed (complementaire zorg/alternatieve geneeswijzen/psychosociale begeleiding). Voordeel is dat uw eigen risico niet wordt aangesproken bij vergoeding vanuit uw aanvullende pakket. U betaalt de sessies direct aan mij en dient de nota zelf bij uw verzekeraar te declareren. Ik zal geen contact hebben met uw verzekeraar.
Voor meer informatie over deze vorm van vergoeden, adviseer ik u contact op te nemen met uw verzekeraar. Dit aangezien de (voorwaarden voor) vergoeding verschilt per verzekering/verzekeraar.

De verzekeraar zal vragen naar mijn AGB-codes:
zorgverlener 90101126 / 94-013638 
praktijk 94-061906

Vergoedingsmogelijkheden coaching
Door de werkgever

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden, zeker als het gaat om loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit vaak zelfs verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, de arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Door de belastingdienst
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nota bene: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat u met de coaching van start gaat bij uw belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Geef een reactie