Vergoedingen in 2023

Vergoeding vanuit aanvullende zorgverzekering
Mijn begeleiding wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering (geen BGGZ of SGGZ), maar vaak is er wel een gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Het eigen risico wordt hierbij niet eerst aangesproken. Wilt u weten hoe hoog de vergoeding voor een sessie bij uw verzekering is?  Kijk dan in hier voor het vergoedingenoverzicht van de beroepsvereniging waar ik lid van ben, het NVPA. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie over deze vorm van vergoeden, adviseer ik u contact op te nemen met uw verzekeraar. Dit aangezien de (voorwaarden voor) vergoeding verschilt per verzekering/verzekeraar.

De verzekeraar zal vragen naar mijn AGB-codes:
zorgverlener 94-106220 
praktijk 94-061906

Tegenwoordig is vergoeding van psychologische begeleiding vanuit de basisverzekering sowieso beperkt tot bepaalde diagnoses. Uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket zijn bijvoorbeeld relatietherapie, begeleiding bij rouwverwerking en werkgerelateerde problematiek zoals overspanning/burn-out. Ook wordt, indien u wel behandeld wordt in de BGZZ of SGGZ, eerst uw eigen risico (minimaal 385 euro in 2023) aangesproken. Tevens kan de zorgverzekeraar informatie eisen over gestelde diagnoses, iets wat in mijn praktijk niet aan de orde is. Ik zal geen contact hebben met uw verzekeraar.

Vergoedingsmogelijkheden coaching
Door de werkgever
Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden, zeker als het gaat om loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit vaak zelfs verplicht . Informeer bij personeelszaken, de arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Door de belastingdienst
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nota bene: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat u met de coaching van start gaat bij uw belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.

Geef een antwoord